این زلزله که در استان های همجوار، جزایر جنوبی ایران و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس هم احساس شد، پس لرزه های بزرگ حتی بزرگتر از ۴.۵ ریشتر هم داشته و همچنان مردم هرمزگان را حداقل امشب و تا چند روز آینده، خیابان خواب کرده است.

زلزله های جنوب ایران از جمله زلزله ۷.۸ ریشتری در سراوان سیستان و بلوچستان، متاثر از حرمت صفحه عربی به سمت صفحه ایران بوده است.  

دکتر مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله در گفتگو با اکوایران، درباره زلزله یکشنبه بعدازظهر در هرمزگان، دلیل پس‌لرزه‌های متعدد و همچنین تاثیر حرکت صفحه عربی روی وقوع این زمین لرزه توضیح داده است