در این ویدیو بخش چهارم  برنامه "هزینه تخریب دیوار" را خواهید دید.

کارشناسان این بخش:

سید حسن هاشمی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مشور

امیرحسین جلالی فراهانی، پژوهشگر حقوق سایبری

محمدجواد نعناکار، مدیر حقوقی اسبق سازمان فناوری اطلاعات

رسول صالحی، وکیل دادگستری