به گزارش اکوایران، بر اساس آمارهای رسمی، ۶ گروه هزینه‌ای اول معادل ۶۲ درصد خانوارها در سال گذشته، لوازم زینتی و شخصی خود را برای تامین بخشی از هزینه های خود به فروش رساندند.