تثبیت نرخ ارز در دولت احمدی نژاد و روحانی شکست خورد و هیچگاه هدف سیاستگذار را تامین نکرد. 

اکنون رییس کل بانک مرکزی گفته دلار را بر روی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت می‌کنیم. 

محمد جندقی گزارش می‌دهد.