به گفته وی، تجربه ما در خصوصی سازی که در بهترین زمان‌ها از لحاظ رشد اقتصادی صورت گرفت، نشان داد که بیشتر این فروش ها مدت‌دار بود.

سوری معتقد است: با مولدسازی دارایی‌ها در شرایط کنونی، پولی دست دولت را نمی‌گیرد؛ جز اینکه دارایی‌های دولت از دست می‌رود و با این تورم‌ها دولتی می‌ماند بدون هیچ دارایی‌ای.