در قسمت قبل، برای بررسی مصرف خانوار ایرانی از کالری استفاده کردیم. حالا در این قسمت مشاهده می‌کنیم که مصرف پروتئین در کشور چه تغییری داشته است و مصرف مواد پروتئین‌دار چقدر کاهش داشته است. کاهش مواد مغذی خوراکی، نگرانی بزرگی برای آینده خواهد داشت.


همچنین ببینید: سفیدی لبنیات از سفره‌مان رفت


همچنین ببینید: تغییرات 10 ساله مصرف شیر