به گفته وی، توصیه‌های ۳۶ تا ۴۰ FATF همگی در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی است.

او می‌گوید: از طرفی در سایت این گروه، ذیل توصیف کشور روسیه از سطح همکاری‌های این کشور در سال ۲۰۱۹ تعریف شده و ناگهان طی این سال‌ها عضویت این کشور لغو می‌شود.

او به این پرسش هم پاسخ می‌دهد که چقدر احتمال تاثیر اوکراین در لغو عضویت روسیه وجود دارد؟