این موضوع تا جایی پیش‌رفت که برخی اعلام کردند امکان حضور رییس جدید در جلسات دولت وجود ندارد.

اظهار نظری که امروز و در حاشیه دومین نشست دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران سلاح‌ورزی ضمن رد آن اعلام کرد که از زمان شروع به کار دور دهم اتاق بازرگانی، اعضای هیات رئیسه در تمام جلساتی که اتاق عضو آن بوده حضور داشته است.

سلاح‌ورزی: اجازه نمی‌دهیم اتاق بازرگانی بنگاه سیاسی شود