میراسلام تیموری می‌گوید سرانه مصرف شیر از سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ در یک مسیر نزولی قرار گرفته است.

به گفته او عدم وجود سیاست‌های حمایتی دولت سبب شده روز به روز سرانه مصرف شیر در کشور کاهش پیدا کند.