طبیبیان در بخشی از صحبت‌هایش اظهار کرد که این سیاست نه‌تنها جایگاه مصرف‌کننده را ارتقا نداده، بلکه در اکثر موارد سبب توهین و زحمت اضافی برای مصرف‌کنندگان شده است.