اکنون مجلس و دولت در برنامه هفتم توسعه، با افزایش سن بازنشستگی، اصلاحات پارامتریک را آغاز کردند؛ موضوعی که بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند، این نسخه درمان «بحران» نیست.

مهدی کرباسیان رئیس اسبق سازمان تامین اجتماعی و علی حیدری صاحبنظر و کارشناس امور رفاه و تامین اجتماعی در میزگرد اکوایران به پیشینه آغاز بحران صندوق‌های بازنشستگی، مصوبه اخیر مجلس و راهکار خروج صندوق‌ها از بحران پرداختند.

این میزگرد به زودی در اکوایران منتشر می‌شود.