به گزارش اکوایران، یکی از اجزای تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه است. تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد به سه بخش اساسی تقسیم می‌شود که در بر دارنده تمامی سرمایه‌گذاری‌های داخل اقتصاد است. این سه عبارتند از «ماشین‌آلات»، «ساختمان» و «سایر تشکیل سرمایه». سایر سرمایه‌گذاری‌ها مجموعی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در تحقیق و توسعه، اکتشاف معادن، اشیا گرانبها و سایر اقلام است.

آخرین گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی نشان می‌دهد رشد تشکیل سرمایه ثابت در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است که این افزایش به دلیل رشد در سه زیرمجموعه تشکیل سرمایه بوده است.

از میان اجزای تشکیل‌دهنده سرمایه‌گذاری در کشور، «سایر تشکیل سرمایه» و «ساختمان» با افزایش رشد در نیمه نخست امسال نسبت به نیمه نخست سال گذشته مواجه شده اند. از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد رشد در بخش «ماشین آلات» در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته  کاهش داشته است.

photo_2023-12-25_15-39-56

افزایش رشد سرمایه‌گذاری در نیمه نخست امسال

طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست ۱۴۰۲، رشد تشکیل سرمایه در شش ماهه ابتدایی امسال به ۴.۵ درصد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۵ واحد درصد افزایش داشته است.

همانطور که گفته شد در میان اجزای تشکیل‌دهنده سرمایه‌گذاری در کشور، دو بخش «سایر تشکیل سرمایه» و «ساختمان» با افزایش در رشد سرمایه‌گذاری مواجه شده‌اند. برای مثال رشد بخش «ساختمان» در نیمه نخست سال گذشته معادل منفی ۲.۳ درصد بوده که در نیمه نخست امسال به مثبت ۲.۷ درصد رسیده است. مشابه این اتفاق برای «سایر تشکیل سرمایه» یعنی سرمایه‌گذاری بر روی تحقیق و توسعه و اکتشاف معادن نیز رخ داده است. رشد سرمایه‌گذاری در این بخش در نیم نخست سال گذشته معادل منفی ۳.۷ درصد بوده که در مدت مشابه امسال با افزایش ۴.۹ واحد درصدی به ۱.۲ درصد رسیده است.

در سمت دیگر سرمایه گذاری در بخش «ماشین‌آلات» قرار دارد که یکی دیگر از اجزای تشکیل سرمایه ثابت در کشور است. رشد بخش ماشین‌آلات در کشور از ۱۳.۲ درصد در نیمه نخست سال گذشته به ۷.۶ درصد در نیمه نخست امسال رسیده که نشان از کاهش ۵.۶ واحد درصدی رشد این بخش دارد.

در نتیجه می‌توان گفت با وجود اینکه سرمایه گذاری در بخش ماشین‌آلات با کاهش رشد مواجه شده اما همچنان این بخش موتور محرکه رشد تشکیل سرمایه ثابت در کشور بوده است.