به گزارش اکوایران، علی مدنی‌زاده رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت این دانشگاه به عنوان اولین ارائه کننده، پژوهشی در حوزه «پروژه مدل تعادل عمومی اقتصاد ایران» را ارائه کرد.

محمدرضا عبدالهی مدیرگروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس هم به بررسی تخمین انتظارات تورمی از شبکه‌های اجتماعی پرداخت.

ایران در جدول داده-ستانده بین‌کشوری، موضوع ارائه علی فریزاد استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بود.

سنجش اقتصاد دیجیتال هم از سوی محمد غلامی رئیس گروه داده-ستانده و حساب‌های اقماری دفتر حساب‌های اقتصادی مرکز آمار ارائه شد.

امینه محمودزاده عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نیز، به تحلیل وضعیت بازار و پول و اعتبار با تمرکز بر تامین مالی تولید پرداخت.

بررسی ورود بانک‌های خصوصی در ایران موضوع ارائه‌ای بود که از سوی علی ابراهیم‌نژاد عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شریف ارائه شد.

اشکان شباک رئیس پژوهشکده آمار هم در پایان این نشست از اهمیت استفاده از داده در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اشاره کرد.

#سیاستگذاری_مبتنی_بر_شواهد