بر اساس نظر اکثر کارشناسان حرکت ایران به سمت توسعه نیازمند اصلاحات اساسی در حوزه‌های گوناگون، به خصوص حوزه اقتصاد است. اما اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی در مراسم بیست‌ویکمین سالگرد تاسیس مجموعه دنیای اقتصاد، تاکید کرد قبل از شروع هر اصلاحاتی، ابتدا باید اعتماد از دست رفته مردم نسبت به مسئولین را بازسازی کرد.