به گزارش اکوایران؛ براساس اعلام مرکز آمار ایران، در دوازده ماه منتهی به ماه بهمن، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٢,٥ درصد افزایش داشته است.

در بهمن ١٤٠٢، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ٢٢٥,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل ١.٤ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٥.٨ درصد افزایش و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٢.٥ درصد افزایش داشته است.