در سال گذشته تصمیمات غافلگیرانه، موجب عدم قطعیت های بالایی در فضای کلی بازارها شده بود، از تصمیمات موثر بر یک بازار خاص گرفته تا تصمیمات کلانی که کل فضای اقتصاد را تحت تاثیر قرار می داد. 

عبده‌تبریزی و سوری در این میزگرد برخی از این تصمیمات را مورد تجزیه و تحلیل قرار دارند و ضمن تحلیل رفتار سیاستگذار در تصمیماتی مانند انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصد، به اثر این سیاست‌ها بر بخش واقعی اقتصاد نیز پرداختند. 

عبده‌تبریزی از دو بازاری گفت که ابتدای ۱۴۰۲، انتظاراتی درباره آنها داشت اما در طول سال سرنوشت دیگری برایشان رقم خورد.

در این میزگرد، صحبت از تورم ۴۰ درصدی برای سال جدید شد.

سوری معتقد است، یک بازار به دلایلی مشخص، مقصد عمده سرمایه‌ها خواهد بود.

این میزگرد از سوی گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» و با همکاری «اکوایران» برگزار شده است. نسخه مکتوب این میزگرد را می‌توانید در هفته‌نامه تجارت فردا بخوانید.