به زبان ساده مالیات بر عایدی سرمایه اختلاف قیمت خرید و فروش دارایی‌هاست.

فرض کنید شما یه آپارتمان را یک سال پیش خریدید ۵ میلیارد تومان، حالا ارزش روز آن آپارتمان به ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده. اگر برای فروش این آپارتمان اقدام کنید، باید مالیات این سود ۵۰۰ میلیونی را پرداخت کنید، به این مالیات، مالیات بر عایدی سرمایه گفته می‌شود که البته موافق و مخالف و منتقدان بسیاری دارد.