سید حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی پیشین سازمان برنامه و بودجه، در این برنامه به ریشه‌های این تناقض آشکار می‌پردازد و علل بی‌توجهی سیاست‌گذاران به پیامدهای تورم‌زای سیاست‌هایشان را بررسی می‌کند.