حسین سلاح‌ورزی معتقد است که با توجه به اهمیت موضوع تحریم‌ها و برنامه برای رفع آن حال که در ایام تبلیغات انتخاباتی قرار داریم، این موضوع باید از سمت مردم و رأی‌دهندگان به یک مطالبه تبدیل شود، تا کسانی که داعیه رئیس جمهور شدن دارند، چه برنامه عملی و غیرشعاری برای رفع تحریم‌ها در دست دارند.

نسخه کامل در سایت اکوایران