یارانه پنهان به چه معناست؟

یارانه کمکی مالی است که دولت‌ها به عموم مردم یا به قشر خاصی پرداخت می‌کنند. این کمک برای افزایش رفاه مردم و دسترسی آسان‌تر آنها به کالاها و خدمات است تا رفاه بیشتری در جامعه فراهم شود.

بخشی از یارانه‌هایی که پرداخت می‌شوند آشکار هستند، همچون یارانه‌های نقدی و بخشی دیگر پنهان هستند، همچون یارانه بنزین.

این یارانه پنهان به یک مناقشه بین کارشناسان اقتصادی هم تبدیل شده، برخی آن را مضر می‌دانند و برخی اساسا آن را قبول ندارند.

این کمک مالی پنهانی چه تبعاتی به همراه دارد؟