در بخش خوراکی در آخرین گزارش ها تورم در حدود ۶۰ درصد بود. این تورم دقیقا مغایر با سیاست ارز ترجیحی مبنی بر ثبات قیمت ها بود.

نگرانی که از حذف ارز ترجیحی وجود دارد، بحث شوک ارزی است. به خصوص برای دهک های پایین تر.

دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی دهک های پایین باید چکار کند؟

آیا این جهش قیمت رخ خواهد داد؟

زهرا کاویانی پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با اکوایران پاسخ میدهد.

مشروح گفتگو را در اینستاگرام ببینید.