او به بهانه طرح بانکداری مجلس، با این مقدمه به ساختار مطلوب بانک‌های مرکزی دنیا اشاره می‌کند.

این اقتصاددان، بر این باور است وقتی بانک مرکزی ‌نداشته باشد نمی‌توان از آن انتظار داشت.

این عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی حتی تلویحا توصیه‌ای در خصوص طرح بانکداری به قانونگذاران دارد.

مشروح گفتگوی اکوایران را ببینید.