در بازار اولیه حراج اوراق بدهی، دولت اوراق به مشتریان عرضه کرده و این نهادها نیز به تناسب مطلوبیت های خود دراین بازار مشارکت می کنند. هر چه اوراقی که دولت در این بازار می فروشد بیشتر باشد تامین کسری بودجه دولت نیز هموار تر خواهد بود.

در همین رابطه تا پایان مرحله هفدهم دولت 40 هزار میلیارد تومان درامدزایی داشته که در این هفته 5 هزار میلیارد تومان به آن افزوده شده است.

بررسی معاملات انجام شده در این هفته نشان می دهد خرید اوراق از سوی بورسی ها رشد بالایی گرفته که مهم ترین عامل آن رشد پذیره نویسی در این نهادها بوده است. در این روش نهادهای تامین سرمایه به فروش اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه می پردازند.

در همین رابطه به گزارش اکو ایران به نقل از اقتصادنیوز، روند حراج اوراق بدهی دولتی در هفته های اخیر مسیری صعودی داشته و به بالاترین سطح خود در سال جاری رسیده است. در این بازار، بانک ها و بورسی ها به خرید اوراق از دولت پرداخته و در ازای این خرید و فروش پولی را به خزانه دولت واریز می کنند. این شیوه درآمدزایی دولت را برخی از تحلیلگران مسیری امن تر برای اقتصاد کشور می دانند.

در همین رابطه در هفته منتهی به 29 شهریور ماه مشتریان 5 هزار و30 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کردند که در سطح بالایی قرار داشته است.

رکوردزنی حراج اوراق بدهی دولتی در 1401

در مرحله هجدهم بازار اولیه در سال 1401 بانکی ها و نهادهای تامین سرمایه مشارکتی برابر داشته اند. در این مقطع بانک ها 2 هزار و 320 میلیارد تومان و بورسی‌ها نیز در سطح 2 هزار و 710 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کردند.

اتفاقی که دلیل مهم آن رشد پذیره نویسی در بورسیها بوده است. نهادهای تامین سرمایه در این هفته به عنوان واسطه گر ظاهر شده و 2 هزار و 500 میلیارد تومان از اوراق قرضه دولتی را پذیره نویسی کردند. ا

در طرف دیگر بانک ها هم تمام اوراق خریداری شده شان اراد 114 بوده که نرخ سود 21.59 درصدی و تاریخ سررسید کوتاه مدت داشته است.

در مقابل اما سیاست دولت در عرضه اوراق دولتی مرحله نوزدهم به فروش اوراق با نرخ سود بالاتر و تاریخ سررسید بلند مدت تر بوده است.

اوراق بدهی دولتی

عرضه اوراق نرخ سود بالا از سوی دولت

ترکیب اوراق عرضه شده در بازار اولیه به صورت تاریخ سررسید بلندمدت بوده و نرخ سود آن در مراتب بالایی قرار داشته است.

اراد 114 و اراد 117 در این هفته به بازار تزریق شده که نرخ سود آن بالا بوده و تاریخ سررسید آن دوساله و سه ساله بوده است.

در نهایت هم در پایان 18 مرحله حراج اوراق، 45 هزار و 100 میلیارد تومان اوراق در بازار فروخته شده و از کسری بودجه دولت برطرف شده است.

اوراق بدهی دولتی