به گزارش اکو ایران، روند نرخ سود بین بانکی در هفته پایانی مهر ماه 1401 تقریبا نزولی بوده و در مقایسه با هفته قبل خود در حدود 0.03 واحد درصد افت داشته است. شاخص کلیدی اقتصاد ایران در بازار بین بانکی به صورت روزانه کشف می شود که بانک مرکزی میزان موزون آن را هر هفته منتشر می کند.

در همین رابطه اکون در ابتدای هفته جاری، آمارهای بانک مرکزی در خصوص این شاخص به روزرسانی شده و حاکی از افت تقریبی در آن بوده است.

مرز 20.9 درصد در نرخ بهره بین بانکی

طبق داده های بانک مرکزی در هفته آخر مهر 1401 نرخ بهره بین بانکی برابر با 20.86 درصد به ثبت رسید. این رقم در هفته سوم این ماه برابر با 20.89 درصد بوده و طی یک هفته 0.03 واحد درصد کمتر شده است.

نرخ بهره بین بانکی به صورت روزانه طی عملیات بانک ها با یکدیگر در بده بستان بانکی به دست می آید. بانک های مقروض به طور کلی می توانند نیاز های نقدینگی خود را در دوبازار مرتفع سازند. بازار باز و بازار بین بانکی.

در بازار باز کسری پولی بانک ها به صورت میان مدت برطرف شده و در بازار بین بانکی این بده بستان به صورت شبانه و کوتاه مدت است. 

درهمین رابطه در بازار شبانه بانک های دارای کسری استقراض پول از بانک های دارای مازاد کرده و درصورتی که نتوانند نیاز خود را برطرف کنند با نرخ سود 22 درصد از بانک مرکزی طلب نقدینگی می کنند.

طبق آمارهای بانک مرکزی در هفته اخیر، اعتبارات قاعده مند بانک مرکزی  رشد اندکی داشته که می‌تواند ناشی از کاهش بده بستان بانک ها با هم دیگر و کاهش تقاضا از سایر بانک ها بوده باشد. این موضوع می تواند دلیلی مهم در کاهش اندک نرخ بهره بین بانکی باشد. اما در نهایت نگاه کلی تر به آمارهای بین بانکی نشان می دهد این شاخص کلیدی اقتصاد تقریبا در مرز 20.9 درصد قرار داشته و در ادامه سکوت ممتد بازار بین بانکی در شاخص های مختلف بازار بین بانکی هفته های متوالی رقم خورده است.

نرخ سود