چک دیجیتال نوع جدیدی از چک است که با دارا بودن تمام قوانین چک کاغذی، با یک امضای الکترونیکی اعتبار پیدا کرده و به صورت دیجیتال صادر می‌شود.

گفته می‌شود این چک امنیت بیشتری در عملکرد و نقد‌شوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد. بانک مرکزی با همین هدف سامانه چکاد را هم برای ارائه چک امن دیجیتالی راه‌اندازی کرده است.

به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی چک دیجبتال امکان نقد کردن غیرحضوری دارد و چکی که دیجیتال صادر می‌شود می‌تواند در اختیار فردی قرار گیرد که اصلا دارای چک دیجیتال نیست.


بیشتر بخوانید؛ 

چک الکترونیک چیست؟ / نحوه صدور و مزایای چک الکترونیکی