دولت در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در هر هفته از مشتریان خود اوراق خریداری می کند. در این بازار نرخ سود اوراق عرضه شده در بازار به همراه تاریخ سررسید آن دو عنصر جذاب برای مشارکت خریداران به شمار می آید. عامل سومی که تعیین کننده خرید از دولت است نیزالبته شرایط مالی مشتریان است. شرایطی که طبق برخی شنیده ها اکنون در بانک ها وخیم است. 

اما به طور کلی نرخ سود و تاریخ سررسید در این بازارها دو شاخص ناهمجهت هستند. به این معنا که آن دسته ای که نرخ سودش بالاتر باشد تاریخ سررسید آن دور تر و در مقابل اوراقی که تاریخ سررسید نزدیک تری دارد غالبا نرخ سود پایین تری دارد. اکنون با وجود آن که نرخ سود اوراق عرضه شده در بازار اولیه به بالاترین حدخود رسیده اما از قرار معلوم در رشد فروش اوراق بدهی دولتی تاثیری نداشته است.

به گزارش اکو ایران به نقل از اقتصاد نیوز، بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در هفته بیست و هفتم هیچ فروشی را ثبت نکرده است. دولت در هفته های متوالی با فروش اوراق بدهی دولتی به خریداران اقدام به درآمدزایی کرده و از این مسیر سعی می کند تا نیازهای نقدینگی خود را برطرف کند.

برخی این مسیر درآمدزایی در دولت را اتفاقی مهم در اقتصاد ایران می دانند. چرا که معتقدند هر چه دولت در بازار اولیه اوراق بیشتری بفروشد در نتیجه پول کمتری چاپ شده و پایه پولی رشد کمتری را تجربه خواهد کرد. این مانع بر سر رشد پایه پولی می تواند یک موضوع مهم در جلوگیری از رشد تورم به شمار‌آید.

هفته صفر دولت در بازار اولیه اوراق بدهی 

در هفته منتهی به یکم آذر ماه، مجموع اوراق خریداری شده از دولت برابر با صفر بوده است. در این بازار که عمده خریدارانش بانک ها و موسسات بورسی هستند نه مشارکتی داشته و نه نسبت به اوراق عرضه شده تمایلی را نشان داده اند.

طبق داده های منتشر شده از سوی بانک مرکزی در این هفته دو دسته اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه منتشر شده است. عدم خرید اوراق از دولت در هر حالی ثبت شده که نرخ سود اوراق عرضه شده در بازار اولیه در سطح بالایی ثبت شده است.

نرخ سود بالای اوراق عرضه شده در بازار اولیه

در هفته بیست و هفتم بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در این هفته دو دسته اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه عرضه شده است. نرخ سود اوراق عرضه شده در این بازار به ترتیب برابر با 22.53 درصد و 22.24 درصد بوده است. طبق داده های بانک مرکزی در این بازار، این بالاترین نرخ های سود اوراق عرضه شده در بازار اولیه دولتی به شمار می آید.

در کنار نرخ سود بالا ی اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه اما تاریخ سررسید اوراق بالا بوده و در سطح 3 سال قلمداد می شود. برخی این تاریخ سررسید بالا را عامل رویگردای بانکی ها از خرید اوراق بدهی دولتی در این بازار می دانند.

اوراق بدهی دولتی