به گزارش اکوایران، نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به 23 آذر ماه رکورد بالایی را ثبت کرد. این شاخص یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان محسوب می شود که در ادامه می تواند علامتی از وضعیت نظام بانکی کشور و تغییرات تورمی در اقتصاد باشد.

در همین رابطه تابلوی بانک مرکزی از داده ها و آمارهای اخیر نشان داد که این شاخص کلیدی اقتصاد ایران خیز جدیدی را در پایان آذرماه بر داشته است.

رکوردزنی نرخ سود بین بانکی در هفته گذشته

نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به 23 اذرماه برابر با 20.99 درصد و در نزدیک ترین حالت به 21 درصد قرار گرفت.

این در حالی است که البته طبق سیاست های کلان اقتصادی در این بازار، نرخ بهره غالبا در کانال 20.8 تا 20.9 درصدی حرکت می کرد.

برخی از تحلیلگران معتقد بودند سقف نرخ بهره در سیاست های اخیر بانک مرکزی تغییر کرده و از مرز دستوری 20 درصد به 21 درصد ارتقا پیدا کرده است. گزاره ای که برخی اخبار و شنیده های اکو ایران نیز موید آن بود.

با این حال در کنار این بازار، نرخ سود در بازار باز پس از 15 هفته ثبات در مرز 21 درصدی سرانجام در عملیات سی و نهم در سال جاری کاهشی شده و در مرز 20.8 درصد قرار گرفت. در صورت تداوم روند مخالف دو بازار مهم در تعیین نرخ سود باید دید چه رویکردی در نگاه سیاست گذار در خصوص این دو شاخص مهم اقتصادی قرار دارد؟

نرخ سود