به گزارش اکوایران، روند بدهی های دولت در کشور مسیر قابل توجهی را از خود برجای گذاشته است. در دسته بندی مهم ثبت شده در سطح بدهی ها در کشور می توان این شاخص را به دو دسته سیال و غیر سیال تقسیم بندی کرد. روند ها نشان از رکورد سهم سیال در کشور داشته است.

غیر سیال10.11

کاهش بدهی های دولت در پایان شهریور 1401

براساس داده های منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی سطح بدهی های دولت برابر با هزار و 184 هزار میلیارد تومان شده که در مقایسه با فصل قبل خود 14 درصد ریزش داشته است.

با این حال مقایسه آمار با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان از افزایش 23 درصدی داشته است.

در بررسی های بدهی های دولت می توان این شاخص را براساس نوع تصفیه آن به دو دسته بخش بندی کرد. داده ها نشان می دهند سهم سیال به بالاترین سطح خودش در دو سال گذشته رسیده است.

رکوردزنی سهم سیال در بدهی های دولت

در آخر شهریور ماه امسال سهم بدهی های سیال از کل بدهی های دولت مسیری فزاینده پیداکرد. به طور کلی به آن دسته از بدهی های دولت که به صورت اوراق بهادار بوده و قابلیت معامله در بازار سرمایه را دارد بدهی های سیال می گویند. بنابراین مابقی بدهی های سیال در هر مقطع بدهی های غیر سیال خواهد بود.

در همین رابطه داده های بانک مرکزی نشان می دهد سهم سیال از بدهی های دولت، به 36.2 درصد رسیده و بیشترین سهم را در بازه دو سال اخیر داشته است.

این سطح به لحاظ ارزش برابر با 429 همت بوده و از ماه قبل خود 21 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.

این در حالی است که البته بدهی های غیر سال کاهشی شده و با افتی 22 درصدی نسبت به فصل قبل به 755 همت رسیده است. این کاهش در بدهی های غیر سیال می تواند اتفاقی مثبت در مسیر بدهی های دولتی باشد که در نهایت در پایان شهریور ماه کل بدهی ها را کاهش محسوسی داده است.

برخی معتقدند با توجه به آن که بدهی های غیر سیال دولت غالبا در بخش پایه پولی بوده نشسته و می تواند تبعات تورمی داشته باشد و در مقابل بدهی های سیال در این شاخه جایگاهی ندارد می توان گفت اتفاق رخ داده در سمت بدهی ها اثر تورم زایی کمتری را به دنبال خواهد داشت.

سیال10.11