هدف از بانکداری دیجیتال استفاده از تجربه مشتریان برای تولید محصول است و روابط عمومی دیجیتال هم به معنای به کارگیری ابزارهای دیجیتال در راستای اهداف روابط عمومی است.

برای شناخت بهتر این مفهوم، میزبان سید محمدحسین استاد، مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین و دبیر کمیسیون روابط عمومی بانک های کشور بوده ایم.