به گزارش اکوایران، روند نرخ سود بین بانکی در سومین هفته دی ماه مسیر ثابت خود را ادامه داده و در همان مرز 21 درصد اطراق کرده است.

نرخ بهره به صورت موزون از بده بستان بانک های دارای مازاد و بانک های دارای کسری به دست می آید. هر چه این نرخ بالاتر باشد به نوعی تقاضای نقدینگی در نظام بانکی نیز مسیر صعودی داشته است.

ثبات نرخ بهره بین بانکی در مرز 21

در هفته منتهی به 21 دی ماه نرخ بهره بین بانکی برابر با 21.03 درصد بوده که تقریبا 0.01 واحد درصد از هفته قبل خود کمتر شده است. مسیری که این نرخ در هفته های اخیر ثبت کرده به نوعی نشان از ثبات نرخ بهره بین بانکی و سیاست های بانک مرکزی در قبال این شاخص مهم داشته است.

این شاخص در بازار بین بانکی، یا همان بازار شبانه به دست می آید. بانک مرکزی دامنه نرخ سود را در این بازار تعیین کرده و مشخص می کند این نرخ باید در چه محدوده ای جرکت. دامنه ای که در سال های اخیر در مرز 14 تا 22 درصد حرکت کرده است. 

در هفته های اخیر همچنان که حجم معاملات در بازار باز به مرز بی سابقه ای رسیده اما تزریق اعتبارات قاعده مند بانک مرکزی در بازار شبانه در مرز هزار و 500 میلیارد تومان ثابت مانده که نشان می دهد در بازار شبانه تقاضای بانک ها احتمالا تغییر چندانی را نداشته است. این در حالی است که تزریق پول در بازار باز صعودی بوده و اکنون در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد. به باور برخی از کارشناسان، به نظر می رسد بانک مرکزی در پی تثبیت نرخ سود در مرز 21 درصد بوده و در این اتفاق سعی دارد تا از عملیات بازار باز بهره مند شود. به همین علت با تزریق بالای پول در بازار کناری، سعی می کند تا نیاز بانک ها در بازار شبانه را مدیریت کند.