به گفته احسان راکعی پژوهشگر حوزه بانکی اصلاحیه دستورالعمل ترازنامه بدهی بانک ها در کنار افزایش نرخ سود سپرده بانکی ناشی از عدم شناخت از بررسی صورت های مالی درون خود بانک ها است.

او تاکید دارد، در خصوص رشد سود سپرده و همزمان ایجاد محدودیت بر میزان بدهی در بانک‌ها که از سوی بانک مرکزی اعمال می شود دارای تناقض است.