به گزارش اکوایران، دولت درسال جاری در حدود 74 همت اوراق بدهی به مشتریان خود فروخته است. در این بازار دولت با فروش اوراق به مشتریان سعی دارد تا وضعیت درآمدهای خود را ارتقا دهد.

به طور کلی دولت در این معاملات، اوراق خود را به مشتریان عرضه می کند و این مشتریان نیز با توجه به نرخ سود و تاریخ سررسید اوراق در بازار مشارکت می کنند. برخی معتقدند بالابودن درآمدهای دولت از این طریق می تواند از رشد تورم جلوگیری کند. چرا که نیاز دولت به نقدینگی کمتر شده و در ادامه بدهی این نهاد به بانک مرکزی کمتر خواهد شد. در سال جاری تاکنون چهل و یک مرحله حراج اوراق بازار اولیه برگزار شده که در هفته جاری آخرین مرحله سال جاری در حال انجام است. 

در حالی که دولت در اطلاعیه خود درخصوص مدیریت بدهی های عمومی اعلام کرده بود ظرفیت انتشار اوراق تا پایان سال در حدود 33 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق بدهی است. در این هفته ارزش اوراق عرضه شده را در کانال 48 همتی قرار داد.

اوراق بدهی

عرضه 48 هزار میلیارد تومانی اوراق در مرحله چهل و دوم

در هفته اخر سال جاری، دولت 48 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی در بازار عرضه کرده که در 4 دسته بوده است. اراد 120 تا اراد 127 تنها اوراق مهم عرضه شده در بازار اولیه هفته جاری بوده است.

30 هزار میلیارد تومان از این اوراق، اراد 127 بوده که تاریخ سررسید آن سه ساله بوده است. مابقی اوراق، اراد 125 و اراد 126 بوده که به ترتیب با ارزش 5 هزار میلیارد تومان و 13 همت نرخ سود با تاریخ سررسید دو ساله بوده است. به عبارت دیگر 18 همت از اوراق عرضه شده تاریخ سررسید کوتاه مدت داشته و مابقی بلندمدت تر بوده است.

دولت که تا هفته اخیر، نرخ سود اوراق بدهی را به بالاترین سطح خود در دامنه برگزاری این بازار رسانده بود در این هفته کمر به فروش بیشتر اوراق بسته و تصمیم بر درآمدزایی بالای اوراق در این بازار دارد.