احسان راکعی می‌افزاید: بخش زیادی از دارایی‌های ارزی بانک سامان را مطالبات ارزی از صرافی‌ها تشکیل می‌دهد. به دنبال این بانک‌ها، بانک شهر، بانک کارآفرین، پست بانک و بانک گردشگری قرار گرفتند.

نکته قبل توجه این است که علیرغم اینکه بیشتر بانکها دارای پوزیشن‌های ارزی مثبت هستند ولی عملیات ارزی بیشتر آن ها منفی و زیان‌ده است.