به گزارش اکوایران، همچنان درآمد ناشی از انتشار اوراق مشارکت نقدی طی سال جاری توسط دولت از هزینه‌های مربوط به تسویه اوراق منقضی شده، آرام‌تر حرکت می‌کند. برخی از کارشناسان این موضوع را به عنوان دلیلی برای اثبات این ادعا، "اوراق صرفا یک داروی موقت است و کسری بودجه باید با انضباط مال دولت درمان شود"، مطرح می‌کنند.

بر اساس گزارش منتشر شده از وزارت اقتصاد، از ابتدای سال تا کنون مجموعا 108 هزار و 448 میلیارد تومان اوراق مشارکت نقدی به فروش رسیده است. به‌طور کلی دولت‌ها هرساله با هدف پوشش بخشی از هزینه‌های خود یا تامین مالی برخی طر‌ح‌های توسعه‌ای و عمرانی، اقدام به فروش اسناد مالی به نام اوراق مشارکت می‌کنند.

خریداران نیز با انگیزه‌های مختلف مانند کسب سود یا استفاده از امتیازات اوراق، این اسناد مالی منتشر شده را خریداری کرده و در سبد سرمایه‌گذاری خود جای می‌دهند. به‌طور کلی، روی هر برگه تاریخ سررسید و نرخ سود تعیین شده است و ترکیب این دو موضوع امکان انتخاب از میان اوراق مختلف را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند. 

پرداخت 185 همتی خزانه داری به سرمایه‌گذاران اوراق نقدی

 دولت هنگام فروش اوراق، تعهد می‌دهد در زمان سررسید، مبلغ اسمی نوشته شده روی اوراق را به همراه سود تعیین شده آن تسویه نماید. 

آمارها نشان می‌دهند از ابتدای سال جاری تا 20 دی ماه بیش از 148.5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت نقدی به تاریخ انقضای خود رسیده‌اند. بنابراین خزانه داری کشور علاوه بر تسویه کامل مبلغ اسمی اوراق، حدود 37 هزار و 224 میلیارد تومان نیز بابت سود اوراق به حساب سرمایه‌گذاران واریز کرده است. به عبارت دیگر مجموعا حدود 185 هزار و 743 میلیارد تومان مبلغ پرداختی خزانه‌داری بابت تسویه اوراق منقضی شده در سال جاری بوده است. 

14021021

77 همت کسری ناشی از فعالیت دولت در بازار اوراق مشارکت نقدی

اگر فروش اوراق را به مثابه یک منبع درآمدی و تسویه اوراق سررسید شده را مانند یک هزینه بر دوش دولت‌ها در نظر بگیریم، فروش 108 همت اوراق در قبال پرداخت مبلغ 185 همت بابت تسویه اوراق مانند آن است که با بیش از 77 همت کسری در حساب‌های خود مواجه باشیم. با توجه به اینکه کسری بودجه عمومی دولت در سال 1401 حدود 304 همت به ثبت رسیده است، می‌توان مشاهده کرد ناترازی دریافت و پرداخت‌های دولت در بازار اوراق مشارکت نقدی تا کنون معادل یک چهارم کل کسری بودجه عمومی 1401 بوده است. 

شایان ذکر است که کل اوراق نقدی یا غیرنقدی که دولت تا کنون فروخته حدود 165 هزار میلیارد تومان است و مشاهده می‌شود کل اوراق فروخته شده در سال جاری حتی کفاف تسویه بدهی دولت بابت انقضای اوراق مشارکت نقدی را نیز نداده است. 

برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند نمی‌توان تا ابد بدهکار بود و هر بدهی را با بدهی دیگری تسویه کرد و روزی بالاخره به سنگ میخوریم. بنابراین این کارشناسان پیشنهاد می‌دهند به جای تکیه به اوراق مالی برای حل مشکلات کشور، باید سیاست‌ها را در انضباط مالی دولت جست و جو کرد و همچنین با برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی هزینه‌های دولت، کسری بودجه کشور را مدیریت کرد.