عبدالناصر همتی، رییس کل پیشین بانک مرکزی هم از مواجهه شخصی خود در مبارزه با بانک‌های ناتراز سخن گفت. خاطراتی از قدرت‌های پنهان پشت این بانک‌ها تا دریافت وام‌هایی کلان توسط افراد کارتن خواب.