به اعتقاد او یکی از عواملی که منجر به افزایش قیمت تمام شده پول شده رشد نرخ سپرده های پرداختی بوده، یعنی سپرده های یک ساله با نرخ ۲۲ درصد.

راکعی افزود: از عوامل دیگر تاثیرگذار هزینه های غیرمستقیم و سربار است. مثلا بانک پاسارگاد علاوه بر اینکه نرخ سپرده بالایی در سال ۱۴۰۱ داشته، هزینه های مطالبات مشکوک الوصول این بانک هم افزایش پیدا کرده است.