مهدی موحدی اگرچه تاکید می‌کند خرید و فروش خانه و خودرو برای متقاضیان مصرفی به هر تعداد هم که باشد خریداران آنها را مشمول مالیات نمی‌کند، اما می‌گوید این نوع مالیات قطعا باید از گروهی از افراد حقیقی و حقوقی در جامعه اخذ شود.

او در مورد بانکی صحبت می‌کند که بیش از ۴۸ شرکت زیرمجموعه دارد و طبق قانون مالیات بر عایدی سرمایه مشمول اخذ این نوع مالیات می‌شود.