در نشست الزامات پیاده‌سازی نظارت بانکی موثر در ایران که به همت اندیشکده سیاستگذاری دانشگاه تهران در دانشکده اقتصاد این دانشگاه در خرداد ۱۴۰۳ برگزار شد،

«عباس دادجو توکلی»، «تیمور رحمانی»، «سید علی مدنی‌زاده»، و «کامران ندری» به بحث و تبادل نظر پرداخته‌اند.

نسخه کامل به زودی از اکوایران