به گزارش اکوایران، در هفته اخیر، به طور میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 37 هزار و 334 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته رشد 6 درصدی داشته است. در هفته اخیر به طور میانگین 77 درصد از ارزش معاملات کل بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت. 

در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 140 هزار میلیارد تومان بود.

ارزش معاملات اوراق بدهی در اولین روز کاری هفته 75 درصد از معاملات بازار سهام را شامل می‌شد. روز یکشنبه سهم اوراق 79 درصد بود و روز دوشنبه 97 درصد معاملات به اوراق تعلق داشت. 

روز سه‌شنبه ارزش معاملات اوراق کاهش یافت و 71 درصد از معاملات بازار ثانویه را شامل شد. در آخرین روز کاری هفته نیز ارزش معاملات اوراق به 7 هزار و 494 میلیارد تومان رسید که 61 درصد از معاملات بازار سهام را تشکیل می‌دهد.

روند نزولی ارزش معاملات سهام

در هفته اخیر شاهد روند کاهشی ارزش معاملات خرد سهام بودیم. میانگین روزانه ارزش معاملات خرد 2 هزار و 726 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین افت 16 درصدی داشت. بیشترین رقم هفته 3 هزار و 120 میلیارد تومان بود که در روز چهارشنبه محقق شد و بالاترین رقم در 7 روز اخیر بود. 

بورس