چارسو خبر

دوران ابلاغ قیمت‌های دستوری برای صنایع به سر آمده است

قیمت جدیدی برای شکر اعلام خواهد.
 

چارسو تکنیکال

شاخص مصمم برای رسیدن به هدف بعدی تکنیکالیست ها است.
 

چارسو تابلو خوانی

شبندر همچنان برای مثبت شدن بازار تلاش می کند و روز قبل با ورود ۲۷ میلیارد تومانی پول حقیقی ها همراه شد.
 

چارسو بورس کالا

پذیرش مجدد هایما در بورس کالا
 

چارسو نماد

بررسی صورت سود زیان نماد غگلپا در فصول گذشته