به گزارش اکوایران؛ صنعت زارعت در میان دیگر صنایع بورسی با گزارش های شش ماهه بهتری همراه بوده است. با شروع آبان ماه اکثر شرکت های بورسی گزارش های صورت های مالی شش ماهه خود را در سامانه کدال منتشر کردند. در این میان نماد های صنعت استخراج کانه های فلزی و صنعت فلزات اساسی و مخابرات با گزارش های شش ماهه ضعیف تری همراه بودند و از سمت دیگر شرکت های صنعت محصولات غذایی، شیمیایی، فرآورده های نفتی و زراعت با افزایش سود خالص نیم سال 1400 را به پایان رساندند. در میان نماد های صنعت زراعت، نماد زمگسا که متعلق به سهام شرکت کشاورزی و دامپروی مگسال است با ارزش بازاری 806 میلیارد تومانی در بورس تهران بیشترین افزایش سود خالص را در میان هم گروه های خود داشته است.

عملکرد مالی شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال در شش ماهه امسال با افزایش 80 درصدی ارزش تولیدات کشاورزی و رشد 53 درصدی ارزش دارایی های زیستی غیر مولد توانسته است درآمد های عملیاتی خود را 79 درصد افزایش دهد و بیش از 250 هزار میلیارد تومان درامد عملیاتی کسب کند.

عملکرد مالی شش ماهه زمگسا08.09

هزینه های تولید این شرکت با وجود رشد 80 درصدی به دلیل کاهش 3 درصدی هزینه های فروش و اداری نتوانست عامل کاهش حاشیه سود عملیاتی باشد و این میزان برای مگسال از 18.6 درصد شش ماهه ابتدایی سال 1400 به 23.7 درصد افزایش یافت. رشد حاشیه سود عملیاتی این شرکت باعث شد تا شرکت مگسال با رشد 129 درصدی، سود عملیاتی شش ماهه خود را از 26 میلیارد تومان سال قبل به بیش از 59 میلیارد تومان برساند. هزینه های این مجموعه اکثرا در هزینه های تولید جای می گیرد و به همین دلیل دیگر هزینه های این مجموعه مقدار قابل توجهی ندارند. سود فروش دارایی های زیستی مولد این شرکت در صورت های شش ماهه امسال با رشد 107 درصدی باعث شد تا سود خالص این مجموعه به 70 میلیارد تومان نزدیک شود. در نهایت سود خالص شش ماهه سال جاری با افزایش 123 درصدی از 31 میلیارد تومان شش ماهه سال قبل به 69 میلیارد تومان افزایش یافته است.

عملکرد مالی سالانه زمگسا08.09

صورت های مالی سالانه نشان می دهد که این مجموعه در طول سال 1400 سود خالص کمتری به نسبت شش ماهه سال جاری داشته است. با وجود درآمد عملیاتی 292 میلیارد تومانی در این سال که افزایش 62 درصدی به نسبت سال مالی قبل از آن داشته این مجموعه سود عملیاتی 45 میلیارد تومانی را با حاشیه سود عملیاتی 15.3 درصدی به دست آورده است اما در شش ماهه امسال 59 میلیارد تومان سود عملیاتی با حاشیه سود عملیاتی 23.7 درصدی برای این شرکت به ثبت رسیده است. افزایش 140 درصدی سود فروش دارایی های زیستی مولد در سال 1400 باعث شد تا سود خالص این مجموعه در این سال به 62 میلیارد تومان برسد اما با این حال سود خالص 69 میلیارد تومانی شش ماهه امسال کل سود خالص سال گذشته بیشتر است.

سودآوری فصلی مگسال از ابتدای سال 99

روند درآمدهای عملیاتی فصلی مگسال در سال های اخیر نشان می دهد که این مجموعه در فصول سرد سال کاهشی را در درآمد های عملیاتی و سود خالص خود تجربه می کند. این مجموعه در بهار و تابستان امسال رشد قابل توجهی را در درآمد های عملیاتی خود تجربه کرده است. رشد درآمد های عملیاتی این شرکت در کنار روند صعودی حاشیه سود خالص فصلی باعث شده تا شرکت مگسال سود خالص فصلی چشمگیری را در سال جاری تجربه کند تا حدی که سود خالص تابستان امسال به نسبت تابستان قبل 226 درصد افزایش یافته و در حالی که بیشترین میزان سود خالص فصلی این مجموعه کمتر از 25 میلیارد تومان بوده، در تابستان امسال 50 میلیارد تومان سود خالص فصلی داشته است.

سودآوری زمگسا08.09

فرای شرکت مگسال، دیگر شرکت های صنعت زراعت نیز با شرایط مشابهی مواجه هستند. با این وجود تا زمانی که بازار سرمایه به وسیله حمایت های بازار سبز نشده بود این نماد ها خریدار نداشتند اما در روز های اخیر به واسطه بسته حمایتی بازار سرمایه که معلوم نیست تا کی دوام داشته باشد و بازار را مثبت نگهدارد، نماد های این صنعت رشد قیمت را بعد از مدت ها تجربه کردند و گاهاً با صف خرید مواجه هستند.