به گزارش اکوایران؛ شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال جاری با خبر های جنجالی زیادی روبرو بوده است. از طرفی کاهش صادرات این مجموعه صورت های مالی فولاد را تحت تأثیر قرار داد و از طرفی گزارش تحقیق و تفحص مجلس در ارتباط با تخلفات مالی این مجموعه دردسر ساز شد. افزایش سرمایه و پرداخت سود نقدی نیز برای این شرکت خبر ساز شده بود و در روز های اخیر این افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید. صورت های مالی شش ماهه منتشر شده از سمت فولاد مبارکه نیز برای فعالان بازار جذاب نبود و قیمت این سهام بعد از افزایش سرمایه و روند نزولی که داشته است در کف قیمتی قرار دارد. این کف قیمتی تاریخی دفعه قبل در تاریخ 20 فروردین سال 99 تجربه شده بود و بار دیگر قیمت سهام این شرکت در این رنج قرار گرفته است. در معاملات 21 روز اخیر نیز خالص جریان پول حقیقی 15 روز منفی بوده است و در روز 2 ابان ماه به بالا ترین سطح خود با 14.4 میلیارد تومان خروج پول حقیقی رسیده است.

عملکرد مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در نیمه سال 1401

فولاد مبارکه اصفهان در سال جاری با کاهش صادرات خود مواجه بوده است. از طرف دیگر بهای تمام شده محصولات این شرکت نیز افزایش قابل توجهی داشته است و باعث کاهش حاشیه سود ناخالص این مجموعه در شش ماهه امسال شده است. شرکت فولاد مبارکه اصفهان در شش ماهه سال جاری توانست 80 هزار و 356 میلیارد تومان درآمد عملیاتی به دست آورد که به نسبت نیم سال 1400 رشد 22 درصدی داشته است. بهای تمام شده این درآمد 45 هزار و 30 میلیارد تومان بوده که 75 درصد به نسبت مدت مشابه در سال قبل افزایش داشته و باعث کاهش شدید حاشیه سود ناخالص فولاد شده است. سود ناخالص این مجموعه به همین دلیل با کاهش 12 درصدی به 35 هزار و 326 میلیارد تومان رسیده است. هزینه های عملیاتی و مالی فولاد مبارکه در شش ماهه ابتدایی امسال به نسبت مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 45 درصد و 14 درصد افزایش یافته اند. سایر درآمد های غیر عملیاتی و کاهش هزینه مالیات در این شش ماهه باعث شد تا سود خالص تنها 6.2 درصد کمتر از سود خالص شش ماهه 1400 باشد و به 32 هزار و 241 میلیارد تومان برسد در حالی که سود خالص نیم سال 1400 نزدیک به 34.4 هزار میلیارد تومان بوده است.

عملکرد مالی شش ماهه فولاد08.02

روند سودآوری فصلی فولاد مبارکه از ابتدای سال 99

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در زمستان هر سال به وسیله سودآوری شرکت های زیر مجموعه و ارائه صورت های مالی به صورت تلفیقی با رشد ناگهانی سود خالص خود همراه است. در سال 99 میزان فروش و نرخ فروش محصولات فولاد مبارکه متناسب بوده است و این روند در سال 1400 نیز مناسب بوده است. در سال جاری افت نرخ فروش محصولات و مخصوصاً افت نرخ فروش صادراتی باعث کاهش مقدار فروش و صادرات این شرکت شد. این کاهش نرخ در تابستان امسال به اوج خود رسیده و باعث شده تا این شرکت نتواند روند سودآوری بهار را در تابستان تکرار کند، در حالی که روند سودآوری این شرکت توقع افزایش سود ناخالص فولاد را در تابستان به نسبت بهار می داد. با تمام این تفاسیر می توان اصلی ترین دلیل افت قیمت فولاد را اخبار منفی منتشر شده و ناامیدی سهامداران این مجموعه دانست که با خروج از این سهم باعث کاهش روز افزون قیمت نماد فولاد می شوند زیرا کاهش سود آوری به واسطه افت نرخ فروش در شرکت های دیگر فولادی مانند فولاد خوزستان نیز دیده می شود اما با کاهش قیمت سهام خود و خروج پول حقیقی به این شدت روبرو نیستند.

سودآوری فولاد08.02