تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه، کلیدواژه ای که در هفته اخیر در فضای مجازی به شدت داغ شده و حال به نقل گپ و گفت مردم تبدیل شده است.

تا چه حد این اعداد درست بوده؟ اصلا نظر وزارت صمت درباره گزارش منتشر شده چیست؟

نظر وزارت صمت را از زبان رضا محتشمی پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد این وزارتخانه بشنوید.