به گفته وی فرایند دریافت سود سهام عدالت از شرکت‌ها و پرداخت آن در حال انجام است.

عشقی در خصوص بازگشایی نمادهای بسته نیز توضیحاتی ارائه داد.