نماد پیزد توانسته است درچند ماه اخیر از کانال فروش ۲۰۰ میلیارد تومانی کمی فاصله بگیرد و فروش ماهانه خود را برای شهریور ماه روی عدد ۲۵۳ میلیارد تومانی ببیند. ابن نماد با وجود اینکه در مهر ماه نسبت به شهریور ماه با افت همراه بوده اما در مجوع روند خوبی را ثبت کرده است.
 

اما دیگر نمادی که در برنامه امروز مورد بررسی قرار گرفت نماد پکویر بود، با سال مالی متفاوت تر نسبت به باقی هم گروهی‌هایش. این نماد هم توانسته است فروش ماهانه خود را در کانال 200 تا 245 میلیارد تومانی برای ماه های اخیر حفظ کند.
 

نماد های پکرمان ، پسهند ، پتایر و پایا به همراه نماد پارتا دیگر نماد هایی بودند که روند فروش ماهانه هفت ماه اخیر آنها مورد بررسی قرار گرفت.