به گزارش اکوایران، در خصوص افشای اطلاعات با اهمیت، نماد خکرمان از نتایج برگزاری مزایده فروش 4.59 درصد از کل سهام شرکت صنایع خودروسازی مدیران خبر داد.

نماد حپارسا نیز در خصوص افزایش سرمایه و قراردادهای شرکت شفاف سازی کرد و اعلام کرد از محل تجدیدی ارزیابی زمین شرکت و سود و زیان انباشته مقرر شده تا مبلغ 100 میلیارد تومان افزایش سرمایه بدهد اما در خصوص قرارداد با پتروشیمی فارس اعلام کرد که منعقد نشده و به محض نهایی شدن اطلاع رسانی خواهد کرد.

همچنین حفاری از عدم حصول نتیجه از برگزاری مناقصه تأمین یک دستگاه دکل حفاری دریایی 300 فوتی خبر داده است.

اما شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین از خرید  9.07 درصد سهام شرکت دماوند انرژی عسلویه خبر داده است.

شرکت پتروشیمی غدیر نیز از خرید 4.25 درصد از سهام شرکت دماوند انرژی عسلویه خبر داد.

شرکت پتروشیمی فن آوران هم خرید 5.67 درصد سهام  شرکت دماوند انرژی عسلویه اعلام کرد.

شرکت سرمایه گذاری لقمان نیز بیان داشت هیأت مدیره مقرر کرد  نسبت به امضای صلح نامه جهت خرید تعداد 32,500,000 سهم معادل 65 درصد از سهام شرکت سبدگردان آمیتیس اقدامات لازم را به عمل آورد.

همچنین شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان اعلام نمود با توجه به این که عمده سود این هلدینگ مربوط به شرکت پتروشیمی پردیس می‌باشد و شناسایی سهم از سود سهام شرکت مذکور مستلزم برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد، لذا با توجه به عدم برگزاری این مجمع امکان انتشار صورت‌های مالی در موعد مقرر وجود ندارد.

شرکت موتوژن نیز عنوان کرد اقدام به افزایش 10 درصدی نرخ فروش محصولات تولیدی خود در گروه محصولات کولری نموده است.

کماسه نیز اعلام نمود پس از رسیدگی پرونده شرکت تأمین ماسه ریخته گری رأی بدوی دادگاه عمومی حقوقی شهید مدنی تهران در خصوص صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 8 آبان 1399 نقض و دعوی خواهان بدوی رد شد و طبق رأی قطعی، شرکت تامین ماسه ریخته گری کلیه تشریفات و مراتب قانونی برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده را رعایت نموده و در نهایت رأی قطعی به نفع شرکت صادر گردید.

همچنین نماد بورس از انعقاد قرارداد بابت اجاره رکهای دیتا سنتر فاز دوم خبر داد. و اما زپارس از عدم نتیجه مزایده فروش دو قطعه زمین زراعی به مساحت 9.2 هکتار واقع در شهرستان بیله سوار روستای بابک خبر داد.

 در خصوص آگهی مجامع نیز  نمادهای ثپردیس، ثباغ، گنگین و پاسا سهامداران خود را به مجمع عمومی و فوق العاده دعوت کردند.

اما نماد ثپردیس واریز سود سهامداران را از مرداد ماه 1402  اعلام کرد. نمادهای پردیس، لیپام، دکوثر، بالبر، زنگان، وثنو و قاروم از پیشنهاد و ثبت افزایش سرمایه از محل سود انباشته، آورده نقدی و مطالبات سهامداران خبر دادند. همچنین نماد های کورز و کارا عنوان کردند افزایش سرمایه از محل سود انباشته مورد تایید حسابرس و بازرس قانونی قرار گرفته است.