این شرکت جزییات قرارداد را شامل در اختیار گذاشتن تکنولوژی تولید اتانول سنتزی و تهیه بسته طراحی فرایند این واحد جهت انجام مهندسی پایه و تفصیلی به منظور ساخت و راه اندازی و بهره برداری واحد ۳۰۰ هزار تنی اتانول سنتزی در عسلویه و در محدوده پتروشیمی زاگرس اعلام کرده است.

بانک سینا نیز در خصوص مزایده ملک نیاروان خود، اعلام کرده است با توجه به عدم واریز مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزایده توسط تنها شرکت کننده در مزایده ، فروش ملک مذبور به وقت دیگری موکول شد.

نمادهای حسیر، چدن، خزامیا، خفرمان و کلوند نیز اطلاعیه های پیشنهادات افزایش سرمایه خود به مجمع عمومی را منتشر کردند.