به گزارش اکوایران؛ بانک سینا در فصول ابتدایی سال 1400 توانسته بود عملکرد بهتری به نسبت سال 1401 ثبت کند. بانک سینا در سال های اخیر سعی بر کنترل تراز عملیاتی خود و ثبات بخشی نسبی به تراز عملیاتی ماهانه خود داشته است. ایجاد تراز عملیاتی قابل پیش بینی با احتمال بالا می تواند کمک های شایانی به هر بانکی بکند. با این حال هنوز راه حل مناسب برای صعودی شدن متداوم حاشیه سود این بانک به کارگرفته نشده است.

بانک سینا در قیاس با بانک های زیان ده کشور همچون بانک دی از شرایط به مراتب مطلوب تری بهره مند است اما زمانی که سعی داریم تا وسینا را با وبملت مقایسه کنیم ضعف های نهانی این بانک نیز پدیدار می شود. اگر در تابلوی معاملات سهام این بانک را شناسایی کنید؛ سهام بانک سینا با نماد وسینا در تابلوی فرعی بازار اول بورس تهران معامله می شود.

photo_2023-05-28_20-15-18

حالت مطلوب دامنه نوسان بورس چیست؟

بانک سینا در سال های گذشته حاشیه سود بین 25 تا 40 درصد را در گذر فصول تجربه می کرد اما با رشد قابل توجه هزینه حقوق و دستمزد و اجاره، هزینه های اداری و عمومی بانک ها رشد کرد و بانک هایی که نتوانستند با افزایش حجم تسهیلات از افزایش کمتر نرخ تسهیلات به نسبت تورم مؤثر بر هزینه ها استفاده کنند؛ با مشکل کاهش حاشیه سود مواجه شدند.

تراز عملیاتی بانک سینا نشان می دهد که این بانک با وجود اشتغال به فروش اموال مازاد؛ توانسته است تراز عملیاتی خود را تا حدی با ثبات کند که قابلیت پیش بینی تراز های عملیاتی ماه های آتی ممکن باشد. باوجود ثبات بخشیدن به روند تراز عملیاتی ماهانه، تراز عملیاتی فروردین ماه امسال این بانک 205 میلیارد تومان به ثبت رسید که 167 درصد به نسبت تراز عملیاتی فروردین ماه سال 1401 افزایش یافته و در اردیبهشت ماه نیز با تراز عملیاتی 143 میلیارد تومانی 46 درصد رشد به نسبت اردیبهشت ماه 1401 به دست آورده است.

photo_2023-05-28_20-15-17

بازار سیمانی‌های بورس داغ شد

رشد بیشتر درآمدزایی به نسبت بازپرداخت سود سپرده ها، تراز عملیاتی بانک سینا را اندکی به سمت بالا هدایت کرده که با تشدید این شکاف، شیب روند صعودی تراز عملیاتی ماهانه این بانک افزایش می یابد. بانک سینا در انتهای هر سال به کمک سود شرکت های زیر مجموعه و سود تسعیر منابع ارزی نیز سود خالص شناسایی می کند که به حاشیه سود سالانه این مجموعه کمک می کند اما از جهت حاشیه سود عملیاتی می توان گفت که با تداوم روند حال حاضر؛ تراز عملیاتی ماهانه کفاف هزینه های بانک سینا را نخواهد داد و زیان عملیاتی فصلی این بانک به مرور پدیدار می شود.

البته باید توجه داشت که بانک های کشور با توجه به شکاف تراز عملیاتی و افزایش سود تسعیر منابع ارزی به دلیل افزایش تورم؛ توانایی تغییر روند حاشیه سود خالص و یا ثبت ناگهانی سود خالص قابل توجهی را دارند.