به گزارش اکوایران؛ بانک اقتصاد نوین که با نماد ونوین در بازار دوم بورس تهران شناخته می‌شود؛ در دو ماه ابتدایی سال جاری توانسته است به مجموع تراز عملیاتی بیش از 700 میلیارد تومان برسد. این در حالی است که تراز عملیاتی بانک اقتصاد نوین در فروردین و اردیبهشت سال قبل جمعاً 168 میلیارد تومان بوده است. رشد تراز عملیاتی دو ماه ابتدایی سال جاری به نسبت سال 1401 حدودا 318 درصد بوده اما به نسبت دو ماه ابتدایی سال 1400 تنها 118 درصد افزایش یافته است.

تراز عملیاتی سال 1400 ونوین به 3 هزار و 183 میلیارد تومان رسید که به طور متوسط ماهانه، این بانک 265 میلیارد تومان تراز عملیاتی داشته است. در سال 1401 با کاهش 11.6 درصدی، تراز عملیاتی ونوین به 2 هزار و 813 میلیارد تومان رسید که به طور متوسط 234 میلیارد تومان در هر ماه به ثبت رساند. در دو ماهه ابتدایی سال جاری نیز تراز عملیاتی این بانک به ترتیب 338 میلیارد تومان و 364 میلیارد تومان بوده است.

photo_۲۰۲۳-۰۵-۲۹_۲۰-۰۲-۱۳

صورت‌های مالی میان دوره‌ای ونوین نشان می‌دهد که این بانک در 9 ماهه ابتدایی سال گذشته خالص درآمد تسهیلاتی بیش از 3 هزار میلیارد تومان داشته است. در این 9 ماهه خالص درآمد کارمزد 49 درصد خالص درآمد تسهیلات، هزینه‌های اداری و عمومی 58 درصد خالص درآمد تسهیلات، هزینه‌های مالی 29 درصد خالص درآمد تسهیلات و سود خالص نیز 53 درصد خالص درآمد تسهیلات این دوره بوده است.

هجمه اخبار حاشیه‌ای به بازار سرمایه

عملکرد فصلی بانک اقتصاد نوین نشان می‌دهد که در سال 1400 ثبات حاشیه سود ونوین بیشتر بوده و با درآمدزایی فصلی در سطح هزار و 300 میلیارد تومان توانسته‌اند سودآوری فصلی با نوسانی کمی به ثبت برسانند. در سال گذشته اما حاشیه سود ونوین از سطح 40 درصد به 17 درصد در تابستان کاهش یافت که نوسان سود خالص این مجموعه را افزایش داد.

photo_۲۰۲۳-۰۵-۲۹_۲۰-۰۲-۱۴نتیجه دعوای دعبید و دکوثر در دادگاه