به گزارش اکوایران، در معاملات روز دوشنبه شانزدهم مرداد 1402، شاخص کل بورس تهران 11 هزار و 109 واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 51 هزار و 121 واحد رسید. 

شاخص کل هم وزن بورس نیز با افزایش 2 هزار و 558 واحدی در رقم 719 هزار و 560 واحدی ایستاد. 

شاخص کل  فرابورس نیز با رشد 109 واحدی به رقم 26 هزار و 650 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن  فرابورس  با افزایش 196 واحد به سطح 131 هزار و 301 واحد رسید. 

خروج پول حقیقی از بورس

روز دوشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام منفی شد و 599 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد که نسبت به روز یکشنبه رشد 4 درصدی داشته است. 

امروز نماد غدشت بیشترین ورود را داشت که ارزش آن 49 میلیارد تومان بود. پس از غدشت، نمادهای شتران، شپنا، شبندر و فملی بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای خگستر، خودرو و وکار اختصاص داشت.

بورس

نمادهای پیشران بورس  و فرابورس

امروز نمادهای فارس، فملی و تاپیکو نمادهای سبزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل  بورس  داشتند. در مقابل حکشتی، اخابر و رمپنا از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند. 

در فرابورس نیز نمادهای وسپهر، فجهان و آریا بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای کگهر، انتخاب و مارون بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل  فرابورس  داشت

در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نیز نمادهای خودرویی در صدر بودند. نماد خگستر بیشترین تراکنش را داشت و شهر و خودرو در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در  فرابورس  نیز نیان، کتوسعه و عالیس بیشترین تراکنش را داشتند.  

بهبود ارزش معاملات سهام 

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 241  هزار و 570 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 232 هزار و 626 میلیارد تومان بود که 96 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.

ارزش معاملات خرد نیز با افزایش 18 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 5 هزار و 617 میلیارد تومان رسید. 

بورس

بیشترین ارزش معاملات 

در معاملات امروز نماد خگستر بیشترین ارزش معاملات  بازار سهام  را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات  آن 306 میلیارد تومان بود. 

پس از خگستر، خودرو بیشترین ارزش معاملات را داشت و فملی رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد خساپا و وساپا در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

بیشترین حجم معاملات

در جدول حجم معاملات نیز سهام خودرو با تعداد 719 میلیون و 3 هزار و 547 سهم در صدر قرار گرفته است. خگستر در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به خساپا تعلق داشت. دو نماد دی و حفارس نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

عرضه و تقاضای بورس  

در معاملات دوشنبه، 72 نماد صف خرید داشتند و 60 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت 12 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 259 میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش 16 درصدی به 296 میلیارد تومان رسید. 

نقشه بازار سهام بر مبنای ارزش معاملات

بورس